Galen IS

Napredne funkcije - paketi

PAKET 1: Prodajni alati

 

Opcija zamenskog artikla - switch

Opcija zamenskog artikla podrazumeva da zaposleni u apoteci umesto traženog proizvoda ponudi onaj za koji postoji veći interes ustanove da bude prodat, zbog veće razlike u ceni, ispunjenja protokola, velikih zaliha, kraćeg roka trajanja, itd. Kada zaposleni ukuca traženi proizvod, istovremeno mu se prikazuje i zamenski proizvod, sa kratkim obrazloženjem zašto je za ustanovu bitno ponuditi ga kao prvu preporuku. Na ovaj način zaposleni u apotekama se sistemski podsećaju šta treba da ponude umesto traženog proizvoda.

Statistika vezana za ovu funkcionalnost se ogleda u izveštaju o tome koji je zaposleni i koliko prodao konkretnih proizvoda kao zamenu, a koliko jer su bili sami traženi od strane pacijenta.

Opcija vezane prodaje

Opcija vezane prodaje sugeriše zaposlenom šta bi još mogao da ponudi pacijentu uz traženi artikal. Primera radi, zaposlenom se sugeriše ne samo da uz traženi antibiotik ponudi i probiotik, vitamin C i čaj, već i kokretno koje od ovih dopunskih proizvoda. Ova opcija kreira mogućnost za veći prosečan iznos po jednom fiskalnom računu. Statistika vezana za ovu funkcionalnost ogleda se u izveštaju o tome koji je zaposleni uz tražene artikle ostvario i vezane prodaje, sa kojim proizvodima i u kom finansijskom iznosu. 

PAKET 1:

600 RSD
+PDV mesečno
  • po jednom prodajnom mestu - apoteci

PAKET 2: Menadžerski alati

 

Finansijska kartica dobavljača - kase

Ova funkcionalnost u formi izveštaja namenjena je praćenju odobrenih kasa po odloženom plaćanju na fakturama dobavljača. Po svakoj fakturi dobavljača prikazan je finansijski iznos kase za najkraću, odnosno prvu sledeću valutu plaćanja, ukoliko ih ima više. U izveštaju se može selektovati period u kojem se želi videti koje fakture dospevaju za plaćanje, svi ili pojedinačni dobavljači, te preged plaćenih i neplaćenih faktura po svakom dobavljaču za željeni period, a time i pregled ostvarenih i propuštenih kasa.

Izveštaj o kasama omogućava ne samo uvid u finansijski iznos kasa po plaćenim fakturama, već i planiranje koje fakture treba prioritetno platiti, kako bi se željene kase ostvarile. Ovakav izveštaj je koristan alat za vlasnike i menadžment, pogotovo onih ustanova i apoteka koje koriste knjigovodstvene usluge agencija.

Praćenje protokola

Još jedna funkcionalnost u formi izveštaja, a kojom se prati trend ispunjenja protokola sa principalima i veledrogerijama. Izveštaj podržava praćenje vrednosti nabavke po dobavljaču, po proizvođaču, po nosiocu dozvole i po artiklima, u zavisnosti od toga šta je parametar protokola. Izveštaj podržava i mogućnost praćenja više dogovorenih protokola sa jednim principalom ili veledrogerijom. U izveštaju se prikazuju i ostvarena finansijska vrednost nabavke prema parametru na dan pregleda, odnosno podatak koliko je potrebno da bi se protokol ispunio. Odabirom opcije o izlazu, izveštaj generiše podatke o količini i prodajnoj vrednosti robe koja je nabavljena u cilju ispunjenja protokola, što ovu funkcionalnost čini višestruko korisnom.

Promet po generičkom nazivu

Ova napredna funkcija je u formi izveštaja, koji daje preged prodaje proizvoda prema parametru generičkog naziva. Dodatnim filtriranjem se može odabrati farmaceutski oblik, proizvođač i sva ili pojedinačna prodajna mesta – apoteke. Pregled sadrži podatke o ulaznoj količini i vrednosti proizvoda, izlaznoj količini i vrednosti proizvoda izdatih na recept i prodatih, ukupnoj izlaznoj količni i vrednosti proizvoda, procentualnom učešću proizvoda unutar iste generičke grupe i stanju zaliha na datum pregleda. Ova napredna funkcija je posebno korisna u proceni potencijala ustanove – apoteke prilikom dogovaranja protokola.

PAKET 2:

600 RSD
+PDV mesečno
  • po jednom prodajnom mestu - apoteci

PAKET 3: Bezbednosni alati

 

Back-up podataka

Količina podataka o poslovanju koje generiše informacioni sistem se svakodnevno uvećava. Što ih je više, podaci su i više značajni i više upotrebljivi za ustanovu. Jedini način da budu sačuvani je da postoji njihova kopija, na uređaju koji je autonoman u odnosu na mrežu računara koje koristi ustanova. Oscilacije u naponu električne energije, nepogode kao što su požar ili poplava, mogu trajno uništiti računare, time i podatke. Usluga Back-up podataka podrazumeva zakup prostora na namenskom serveru visokih performansi, koji je u potpunosti zaštićen od navedenih neprilika, te izradu i skladištenje kopije poslovnih podataka. Kopija podataka iz umreženih računara ustanove se ažurira i skladišti na serveru na svakih sat vremena.

RFID logovanje korisnika

Logovanje korisnika na Galen informacioni sistem putem RFID (Radio Frequency Identification) podiže nivo bezbednosti u pristupu poslovnim podacima ustanove. Za razliku od uobičajenog logovanja putem korisničke šifre, zaposleni se loguju putem personalizovane kartice koja se prislanja na čitač. RFID karticom se očitava i nivo pristupa Galen informacionom sistemu, u zavisnosti od ovlašćenja koje korisnici imaju. Veća bezbednost pristupu podacima se ogleda u tom što se na ovaj način onemogućava da se više zaposlenih loguje sa jednom korisničkom šifrom. Baza logova sadrži evidenciju vremena prijave i odjave korisnika, pa može poslužiti i kao kontrola radnog vremena zaposlenih. Pored ovoga, baza sadrži i podatke o tome kojim je sve podacima i funkcionalnostima korisnik pristupio dok je bio ulogovan.

PAKET 3:

600 RSD
+PDV mesečno
  • po jednom prodajnom mestu - apoteci

Napomena:

cena Paketa 3 ne obuhvata čitače i kartice, neophodne za naprednu funkciju 3.2 – RFID logovanje  korisnika.

Cena pojedinačnog RFID čitača iznosi 1,200.00 dinara + PDV, a cena pojedinačne kartice 120.00 dinara + PDV.

Posebne pogodnosti

Ukoliko odaberete sva tri paketa naprednih funkcija, uz ugovor o korišćenju na dve godine, cena po jednom prodajnom mestu – apoteci iznosi 1,200.00 dinara + PDV.

  • Ukoliko odaberete sva tri paketa naprednih funkcija i dodatnu uslugu jedinstvenog šifarnika – Master baze, uz ugovor o korišćenju na dve godine, cena po jednom prodajnom mestu – apoteci iznosi 1,800.00 dinara + PDV.
  • Ukoliko odaberete sva tri paketa naprednih funkcija i dodatnu usugu administracije opreme, uz ugovor o korišćenju na dve godine, cena po jednom prodajnom mestu – apoteci iznosi 1,800.00 dinara + PDV.

Ukoliko Vam je potrebno više objašnjenja u vezi sa naprednim funkcijama i dodatnim uslugama, budite slobodni da nas kontaktirate. U slučaju potrebe možemo zakazati i dodatnu prezentaciju. Ukoliko ste zainteresovani za Pakete naprednih funkcija i dodatne usluge, molimo Vas da nas obavestite putem elektronske pošte na: office@extracare.rs